Diensten van Maces

De eerste stap in marketing. Ik zet hem samen met u.

Maces is gespecialiseerd in drie diensten:

© Merkregistratie

Een registratie in de Benelux zorgt ervoor dat uw merk of model uw eigendom wordt in de landen Nederland, België en Luxemburg binnen de betreffende productcategorieën. Maces BV bepaalt aan de hand van uw omschrijving van uw merk of model in welke productcategorieën uw merk geregistreerd zou moeten worden. Standaard verzorgt Maces een registratie in één categorie. Dit is conform de officiële registratieinstanties. Voor meer categorieën, moeten kleine extra kosten worden gerekend. Zie hiervoor het prijsoverzicht. Een registratie in de EU geldt voor alle landen die mee doen aan de Europese Unie, zoals maar niet uitsluitend Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Zweden, Finland. Ook hier geldt dat in Maces uw merk registreerd in één categorie. Voor meer categorieën dan één, moeten kleine extra kosten worden gerekend. Zie hiervoor het prijsoverzicht.

© Modelregistratie

Ook een model kan of in de Benelux of in de Europese Unie worden geregistreerd. Na doorloop van het registratieproces heeft u bescherming over uw model voor een periode van 5 jaar. Daarna bestaat de optie tot verlenging voor telkens 5 jaar. Een model moet ook in catgeorieën worden geregistreerd, Maces bepaalt deze voor u aan de hand van uw beschrijving van het model.

Onderzoeken

Maces BV is gedreven in het uitvoeren van onderzoeken naar uw merkidentiteit en uw merkimago. Bij een sterk merk staan de identiteit en het imago van een merk dicht bij elkaar. In de conclusie van het onderzoek zal Maces uw handen en voeten geven hoe u uw merk kunt verbeteren.

Documenten

→ Marketing - of Communicatieplan

Maces BV stelt voor u een marketing of een communicatieplan op, waarin u precies kunt lezen wat u wel en niet moet doen met uw merk en uw onderneming.
Een SWOT-analyse met uw naaste concurrenten is hier natuurlijk onderdeel van.

→ Huisstijlhandboek

Een huisstijlhandboek legt voor u en uw medewerkers vast hoe ze met het merk of model om moeten gaan. In welke communicatie-uitingen mogen ze het wel gebruiken, in welke niet.